Q-Code

De Q-code wordt gebruikt in het telegrafieverkeer. Voor het telefonie-verkeer geldt dat de Q-code alleen wordt gebruikt om het radioverkeer te vergemakkelijken als er sprake is van taalmoeilijkheden en/of als er sprake is van een omstandigheid die de verstaanbaarheid in ernstige mate nadelig beïnvloed. Wanneer een Q-code wordt gevolgd door een vraagteken dan is dit een vraag en is een antwoord op de vraag verplicht met eventueel toegevoegd een cijfer met de volgende betekenis:

1 – Zeer weinig
2 – Gering
3 – Matig
4 – Hevig
5 – Zeer hevig

Bijvoorbeeld de vraag QSB? betekend: “Ondervindt mijn signaal fading?”.
Het antwoord “QSB 1” betekent: “Uw signaal ondervindt zeer weinig fading”.

Hieronder volgen de belangrijkste en meest gebruikte Q-codes welke in het internationale telegrafieverkeer worden gebruikt:


QRA? Wat is de naam van uw station?
QRA De naam van mijn station is ….

QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
QRB De afstand tussen onze stations is …

QRG? Wat is mijn juiste frequentie?
QRG Uw juiste frequentie is …

QRH? Varieert mijn frequentie?
QRH Uw frequentie varieert.

QRI? Wat is de toon van de door mij uitgezonden signalen?
QRI De toon van de door u uitgezonden signalen is 1/2/3.

QRK? Wat is de leesbaarheid van mijn signalen?
QRK De leesbaarheid van uw signalen is 1/2/3/4/5

QRL? Bent u bezig?
QRL Ik ben bezig.

QRM? Hebt u last van storing?
QRM Ik heb last van storing 1/2/3/4/5.

QRN? Hebt u last van luchtstoringen?
QRN Ik heb last van luchtstoringen 1/2/3/4/5.

QRO? Zal ik mijn zendvermogen verhogen?
QRO Vergroot uw zendvermogen.

QRP? Zal ik mijn zendvermogen verminderen?
QRP Verminder uw zendvermogen.

QRQ? Zal ik sneller seinen?
QRQ Sein sneller.

QRS? Zal ik langzamer seinen?
QRS Sein langzamer.

QRT? Zal ik stoppen met zenden?
QRT Houd op met zenden, of: Ik stop met zenden.

QRU? Hebt u nog berichten of andere informatie voor mij?
QRU Ik heb geen berichten of andere informatie voor u.

QRV? Bent u gereed om te zenden/ontvangen?
QRV Ik ben gereed om te zenden/ontvangen.

QRW? Zal ik … mededelen dat u hem op … Khz of MHz roept?
QRW Deel … aub mee dat ik hem op … kHz of MHz roep.

QRX? Wanneer roept u mij weer?
QRX Ik zal u weer roepen om xxx uur op xxx kHz of MHz.

QRY? Wanneer ben ik aan de beurt?
QRY Uw beurt is nummer …

QRZ? Door wie wordt ik aangeroepen?
QRZ U wordt geroepen door …

QSA? Wat is de sterkte van mijn signaal?
QSA De sterkte van uw signaal is 1/2/3/4/5

QSB? Hebben mijn signalen last van fading?
QSB Uw signalen hebben … last van fading (1/5).

QSD? Zijn mijn signalen verminkt?
QSD Uw signalen zijn verminkt.

QSK? Kunt u mij ontvangen tussen uw tekens door? Indien ja, mag ik dan “break in” werken?
QSK Ik kan u ontvangen tussen mijn tekens door. U mag “break in” werken.

QSL? Wilt u de ontvangst van mijn uitzending bevestigen?
QSL Ik bevestig de ontvangst van uw uitzending.

QSO? Kunt u rechtstreeks werken met ….?
QSO Ik kan rechtstreeks werken met ….

QSP? Wilt u doorgeven aan …..?
QSP Ik zal doorgeven aan …..

QST Door de ARRL geadopteerde code met de betekenis: “Algemene oproep voorafgaande aan een boodschap bestemd voor alle radiozendamateurs/leden.

QSU? Zal ik zenden op …. kHz/MHz?

QSV? Zal ik een serie V’s geven?
QSV Geen een serie V’s.

QSW? Wilt u op ….. kHz zenden?
QSW Ik ga op …. uitzenden.

QSX? Wilt u naar … (roepnaam) luisteren op …. (frequentie)?
QSX Ik luister naar … (roepnaam) op … (frequentie).

QSY? Zal ik op een andere frequentie gaan zenden?
QSY Ga op een andere frequentie zenden.

QTC? Hoeveel berichten heeft u voor mij?
QTC Ik heb … berichten voor u.

QTE? Wat is de ware peiling in graden ten opzichte van uw station?
QTE Uw ware peiling ten opzichte van mijn station is … graden.

QTH? Wat is uw positie?
QTH Mijn positie is …

QTR? Wat is de juiste tijd (In UTC).
QTR De juiste tijd is …. UTC.

Heeft u aanvullingen en/of opmerkingen, neem dan contact met mij op.